Következő programunk:
2016.05.06. Anyák napja
2016.05.31. Gyereknap

Nyári zárás időpontja:
2016.06.20-2016.07.22-ig.

Kedves Szülők!

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is tartunk Húsvéti Vásárt, melyen kézzel készített, egyedi dísztárgyakat vásárolhatnak. A befolyt összeggel a Kicsi A Bors Alapítványt támogatják.

Köszönettel: A bölcsőde kollektívája

•    Február 20.
Farsangi mulatságot rendezünk, melyre meghívjuk az anyukákat, apukákat, testvéreket is. A délelőtt folyamán közösen készítünk farsangi álarcokat, vágunk, színezünk, ragasztunk, majd frissen sütött farsangi fánkkal kínáljuk a gyerekeket, résztvevőket egy nyílt délelőtt keretein belül.

•    Március hónap
Folyamatos szülőcsoportos beszélgetések az elmúlt időszakról.

•    Április 3.
A Mosolybirodalom készül interaktív táncházzal és lufihajtogatással a gyerekeknek egy zárt délelőtt keretein belül.
Majd délután szeretettel várjuk a szülőket egy közös tojásfestésre.

•    Április 24.
A Föld napjára való tekintettel, megkérjük a kedves szülőket, hogy 1 tő virággal támogassák a bölcsődét, amit a délelőtt folyamán a gyermekekkel ültetünk el.

•    Április 30.
Anyák napja alkalmából egy közös uzsonnára invitáljuk az anyukákat.

•    Május 15.
Apás uzsonnát szervezünk zsíros kenyérrel, limonádéval és közös játékkal az apukáknak.

•    Június 18.
A Kölyökidő Alapítvány készül arcfestéssel és gitáros műsorral a gyerekeknek Gyermeknap alkalmából.

•    Július 6. – Augusztus 7.
Nyári szünet

•    Augusztus 19.
Az óvodába távozó gyermekek Búcsúztatója, nyílt délután keretein belül.

Bölcsődénk 1952-ben épült, Újpest negyedik Önkormányzati (akkor tanácsi) működtetésű intézményeként. A település Megyernek elnevezett területén, kisvárosi környezetben helyezkedik el. A főutaktól elhatárolva, biztonságos csendes utcákkal övezve, szép, családias környezetben található. Az elmúlt évtizedekben korszerűsítés, felújítás, karbantartás után nyerte el barátságos és családias jellegét.

Folyamatosan újítjuk, szépítjük környezetünket, a csoportszobákat, a fürdőszobákat és az átadókat. Színes falak, korszerű gyermek bútorok, változatos, a gyermekek érdeklődését felkeltő dekorációk fogadják a hozzánk érkező családokat.

Jelenleg 76 férőhellyel biztosítjuk a gyermekvédelmi törvényben előírt bölcsődei alapellátási feladatot. Három gondozási egységben hat csoport szobában látjuk el a gyermeket. A Katica, a Napraforgó és a Méhecske csoport összesen 13 gondozónője egységes nevelési elvek mentén segíti a gyermekek beilleszkedését, szocializációját a kortárscsoportba. Támogatják a gyermekek személyiségfejlődését.

A Labdarúgó bölcsődében ellátjuk azokat a kisgyermekeket, akiknek bölcsődei felvételét kérik a szülők, mert munka vállalásuk miatt nem tudják megoldani gyermekük napközbeni felügyeletét. Ugyan csak férőhelyet biztosítunk azoknak a gyermekeknek, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődés érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.

Az ellátottak köre az újpesti állandó lakosok, családok gyermekei.

Bölcsődénk valamennyi ellátottjának nyújtjuk mindazokat a feltételeket, melyek optimális testi, lelki, szellemi és pszichés fejlődésükhöz szükséges. Ennek értelmében a szülővel történő adaptációt, beszoktatást, a nevelői állandóságot, a gyermek érzelmi biztonságát, az egyéni bánásmódot és ellátást, fejlesztő játékok sokféleségét, korszerű táplálást, kellemes esztétikus balesetmentes környezetet, helyben készített és frissen tálalt ételt.

Az Újpesti bölcsődék ruhajavító részlegének tevékenysége által, bölcsődei ruházatot adunk a gyermekeknek, tesszük ezzel családbaráttá ellátásunkat.

A bölcsőde és a család harmonikus együttműködését, nyitottságának szélesítését a családlátogatásokkal, szülő csoportos beszélgetésekkel, és közös programok szervezésével valósítjuk meg.

A közös programjaink hagyományainkká váltak.

Rendezünk „Zsíros kenyér party”- t az újonnan felvett gyermekeknek és szüleiknek a gondozási év elején, augusztusban. Mikulás várást és adventi készülődést a közös nyitott délutáni „mézeskalács” készítéssel, sütéssel decemberben. Télbúcsúztatónk és tavaszköszöntőnk a közös „Farsang”-ra készülés nyílt délutánokon, majd „farsangolás” februárban.

Megünnepeljük az anyák napját, a gyermeknapot, és elbúcsúzunk az óvodába készülő gyermekeinktől a nevelési év végén.

A Labdarúgó bölcsődében a nevelés – gondozás a 0-3 éves életszakasz meghatározó szerepének elismerésével, a bölcsődei nevelés gondozás története alatt felhalmozódott értékek mentén, az elismert gyakorlat figyelembe vételével meghatározott szakmai alapelvek szerint történik.

A gondozás- nevelés egységének megteremtését a mindennapokban valósítjuk meg. Minden helyzetben gondoskodunk arról, hogy az egyéni bánásmód, az gyermekek egyedi igényei kielégítésre kerüljenek.

A gyermekek érzelmi biztonságát az állandóság biztosítja. Alapvető feladatunk, hogy úgy szervezzük a gyermekek bölcsődei életét, hogy mindig azok a felnőttek vegyék körbe a gyermekeket, akik ismerik, akik mindent tudnak róluk, a saját gondozónőik.

Ugyanilyen fontos feltételként biztosítjuk az állandó környezetet, a csoport és helyállandóságát.

A gyerekek aktivitását, önállósági törekvéseit a napirendjük keretein belül elegendő idő megadásával, ösztönzéssel, segítséggel, odafigyeléssel támogatjuk.

A gondozással és a neveléssel a gyermekek egészséges testi fejlődését segítjük. Érzelmi fejlődésüket és a szocializációjukat derűs, otthonos környezetben és légkörben támogatjuk. A gyermekeink megismerik és elfogadják a szűkebb környezetük sajátosságait, társas kapcsolataikat, az együttélés szabályait, melyeket gondozónőink elfogadtatnak, oly módon, hogy a gyermekeink egyéni ambícióikat megőrizzék és kibontakoztathassák.

A gyermekek önálló aktivitását, kreativitását életkoruknak megfelelő játékokkal, érthető ismeretnyújtással, figyelmes támogató, bátorító megerősítéssel, élmények nyújtásával fejlesztjük.

A bölcsődei élet szervezésében elsődleges célnak tartjuk, hogy a szülők és a bölcsőde kapcsolattartás, a kölcsönös tájékoztatás a gyermekek jó-létét, fejlődését támogassa.

A tájékoztatásunk mindig hiteles, őszinte és személyes hangvételű és az érintett személyek jogait tiszteletben tartó. A gyakorlatban kapcsolattartási formáink a napi találkozások érkezéskor és távozáskor, szülő értekezletek, szülőcsoportos beszélgetések, üzenő füzeti bejegyzések, hirdetőtáblán történő kiírások, egyéni beszélgetések, együttműködő, hagyományokra épülő nyílt napok.

Nagyon fontos szervezési feladatnak tartjuk szülővel történő beszoktatást, a saját gondozónő rendszert, gyermekcsoportok megszervezését, a jól szervezett folyamatos napirendet, a gondozónők munkarendjének a gyermekekhez való igazítását.

Csoportjainkban nagy hangsúlyt fektetünk a gondozás minőségére, az egységesen kimunkált gondozásra. Törekeszünk arra, hogy minden gyermek testi szükséglete úgy kerüljön kielégítésre, hogy közben lehetősége legyen önállósodni, gondozónője figyelme csak rá irányuljon, kapjon segítséget, megerősítést és dicséretet.

A gondozónőink biztosítják a nyugodt, tevékeny játék feltételeit a gyermekek számára. A játék a gyermekek legfontosabb tevékenysége, mely elsősorban ad lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére. Nevelő munkatársaink magatartásukkal segítik a szocializációt, az elmélyült játékot, a kreativitást.

Kiemelt feladataink elvégzéséhez szakmailag jól felkészült, tapasztalt gondozónőink, csecsemő és kisgyermek, ill. kisgyermek gondozó-nevelői szakirányú végzettséggel rendelkeznek. Szakmai fejlődésünk érdekében munkatársaink főiskolai képzésben, szakirányú akkreditált képzéseken valamint heti gyakorisággal szervezett esetmegbeszéléseken vesznek részt.

Több évtizedes tapasztalatainkra, belső értékeinkre támaszkodva neveljük, gondozzuk gyermekeinket.

Közösségünk egymás tiszteletére, megbecsülésére és segítésére épül, jó és vidám csapatot alkotunk.

Bölcsődénk célja a boldog, derűs gyermekkor megteremtésével,
nyitott kiegyensúlyozott gyermekeket nevelni.

Központi elérhetőségeink

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye Bölcsődék Központja:

  • 1041. Budapest, Lőrinc utca 35-37.
  • +36-1-380-4488
  • ujpestibolcsodek@ujpestibolcsik.hu
  • www.ujpestibolcsik.hu
  • Intézményvezető: Kocsis Ildikó Edit

A félfogadás rendje szerda 9-16 óra közöttFigyelem!

A honlapunkon megjelenő képeket a szülők írásos hozzájárulásával tesszük közzé!

Scroll to top